Magnificat - Spotkanie Kobiet Katolickich

Niedomice, 9 marca 2019

Spotkanie Magnificat

Gość specjalny
dr Anna Saj

Image

Image

Image

Image

Czego się spodziewać?

Niesamowity czas spotkania z kobietami, podczas którego tak jak Maryja będziemy zbliżać się do Jezusa! Wspólny czas posiłku, rozmów, świadectwa i uwielbienia pozwoli nam jeszcze głębiej wejść w spotkanie z Bogiem. Czekamy na was, to będzie wspaniały wieczór!

Gość: DR ANNA SAJ

Anna Saj jest wspaniałą żoną, matką sześciorga dzieci, doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej, niezwykle namaszczonym mówcą, nauczycielem i liderem. Potrafi pogodzić pracę zawodową z działalnością misyjną i wspólnotową, inspirując wiele środowisk do otwarcia się na jedność między pokoleniami. Posługując w Polsce i za granicą widziała wiele uzdrowień, znaków i cudów, które Bóg czyni przez jej ręce. Poza granicami kraju głosiła m.in. w Niemczech, USA, Słowacji, Belgii, Malcie czy Litwie.

Czytaj więcej...

Data i miejsce

  • Niedomice, 9 marca 2019
  • Rejestracja 16:30
  • Spotkanie 17:00
  • Sala Widowiskowa w SP, ul. Szkolna 2

Plan spotkania

  • uroczysta kolacja
  • uwielbienie Boga
  • świadectwo naszego gościa
  • modlitwa wstawiennicza

Koszt spotkania

koszt: 40 zł/os.

Koszty organizacyjne spotkania pokrywane są ze sprzedaży biletów (koszt posiłku, dekoracji, reklamy, koszty przyjazdu gościa itp.).