Czym jest MAGNIFICAT?

MAGNIFICAT jest adresowany do kobiet. Jego celem jest pomoc kobietom w coraz większym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez głębsze zawierzenie się Jezusowi jako Panu. Dokonuje się to przez miłość, służbę i dzielenie się Dobrą Nowiną o Zbawieniu. W ten sposób Magnificat stwarza możliwość wzrostu w wierze i świętości.

 

Skąd nazwa MAGNIFICAT?

MAGNIFICAT jest słowem pochodzącym z łacińskiego wersetu "Magnificat anima mea Dominum"- "Wielbi dusza moja Pana". Słowa te pochodzą z Ewangelii Św. Łukasza, 1,46 i są odpowiedzią Maryi na radosne pozdrowienie Świętej Elżbiety. Scena spotkania Świętej Elżbiety z Maryją jest inspiracją dla posługi Magnificat'u. Ta posługa kobiet w Kościele rzymskokatolickim, za przykładem Maryi i Św. Elżbiety rodzi żywą wiarę w Boga i w Jego działanie w naszym życiu razem z miłością do Maryi i Kościoła.

 

Do kogo jest skierowany?

MAGNIFICAT skierowany jest do kobiet, których wiara w osobę Jezusa Chrystusa pozwala wierzyć im w działanie Ducha Świętego w ich życiu. MAGNIFICAT cieszy się też dużym zainteresowaniem wśród kobiet, które doświadczają zmagań związanych ze swoją wiarą lub które straciły kontakt  Kościołem. MAGNIFICAT może być cennym narzędziem ewangelizacyjnym.

Naszym celem jest pomoc kobietom w coraz większym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez głębsze zawierzenie się Jezusowi jako Panu.
Jakie są nasze cele?

Zachęcanie do wzrostu w świętości przez:

 • Codzienną modlitwę osobistą,
 • Doświadczenie miłości Boga Ojca,
 • Powierzanie się Jezusowi jako Panu,
 • Doświadczanie obecności i mocy Ducha Świętego oraz otwieranie się na Jego dary,
 • Częste uczestnictwo we Mszy Świętej i korzystanie z Sakramentu Pokuty,
 • Codzienną lekturę Pisma Świętego,
 • Miłość i wierność Kościołowi Katolickiemu, wyrażonemu przez autorytet nauczycielski Kościoła, papieża i biskupów będących z nim w jedności,
 • Służbę potrzebom Kościoła i świata,
 • Miłość i nabożeństwo do Maryi, naszej Matki i naśladowanie Jej,
 • Zrozumienie wartości powołania kobiety chrześcijańskiej,
 • Poszanowanie świętości życia,
 • Modlitwę wstawienniczą,
 • Budowanie jedności wśród chrześcijan.

 

W jaki sposób działa Magnificat?

Zasadniczym elementem posługi MAGNIFICAT'u jest "Spotkanie przy stole". Ma ono miejsce przynajmniej cztery razy w roku.

W jego skład wchodzą następujące elementy:

 • Wspólny posiłek
 • może to być śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja
 • Spotkanie towarzyskie
 • możliwość przyjemnego spędzenia czasu w atmosferze przenikniętej Bożą obecnością i miłością
 • Modlitwa uwielbienia
 • czas spędzony na wspólnej modlitwie uwielbienia Boga otwartej na dary charyzmatyczne
 • Świadectwo osobiste
 • dzielenie się doświadczeniem działania Boga w swoim życiu przez zaproszoną kobietę. Ten punkt programu często zachęca do uczestnictwa w spotkaniu i jest wyeksponowany w zaproszeniu
 • Modlitwa wstawiennicza
 • modlitwa w intencjach osób na spotkaniu oraz potrzeb Kościoła

 

Kto jest odpowiedzialny za MAGNIFACAT?

Każdy lokalny MAGNIFICAT jest pod opieką i jurysdykcją biskupa diecezjalnego na danym terenie, stąd aby zaistnieć musi dokonać wszelkich uzgodnień z tymże biskupem.

 

Czy jesteś zainteresowana?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o posłudze MAGNIFICAT'u na Twoim terenie skontaktuj się z nami!